Advies betreffende kansrijkdom oevererosie als basis voor vaststellen natuurvriendelijke oevers en interventielijnen

Kris Van Looy (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1147 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het rivierherstelproject voor de Grensmaas wil natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen in de rivierbedding herstellen. Actueel is de grindige en zandige fractie in de sedimentvracht te klein om deze processen terug op gang te brengen. Oevers die vrij geërodeerd kunnen worden door de rivier dragen bij aan het herstel van deze natuurlijke processen. Het advies bespreekt de meest wenselijke locaties voor de voorziening van vrij eroderende oevers vanuit ecologisch en hydromorfologisch oogpunt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2230

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Oppervlaktewater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren