Advies betreffende mogelijke maatregelen bij de Geuzeput (Sint-Laureins) ter bevordering van broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief

Anny Anselin (Hoofdauteur), Andy Van Kerckvoorde, Jan Van Uytvanck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1893 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een projectaanvraag ISN (Investeringssubsidie Natuur 2014 polderbestuur) voor de Geuzeput te Sint-Laureins wordt advies gevraagd over mogelijke maatregelen (bv, beheer rietkragen, aanpassing hydrologie…) ter bevordering van broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief. Men wenst ook te weten of de graslanden rondom die Geuzeput een belangrijke ecologische waarde bevatten, zodoende dat het Agentschap voor Natuur en Bos een onderbouwde afweging kan maken tussen een keuze voor het behoud en de versterking van die graslanden en/of een keuze voor maatregelen ten gunste van de bruine kiekendief. Het polderbestuur plant om een stuw stroomafwaarts de Geuzeput aan te leggen. Het is de vraag of dergelijke stuw op die plaats
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-nov-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3151

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soorten en habitats
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Graslanden
  • Beleid
  • Biotopen
  • Vernatting
  • Vogels
  • Broedvogels
  • Stilstaande wateren

  Dit citeren