Advies betreffende nieuwe inzichten aangaande een bosindex voor de regio's vergelijkbaar met Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1592 Downloads (Pure)

Uittreksel

In dit advies wordt ingegaan op de vraag hoeveel bos er in Vlaanderen nodig zou zijn om alle maatschappelijke functies (zgn. ecosysteemsdiensten) te kunnen vervullen. Of anders gezegd welke bebossingsindex of bosindex zou hiervoor nodig zijn. Deze vraag werd op drie manieren beantwoord: ten eerste rechtstreeks, ten tweede wordt een overzicht gegeven van de door het beleid gekozen bosindices van met Vlaanderen vergelijkbare regio's en/of landen en ten derde wordt dit bepaald op basis van door Vlaanderen gekozen groennormen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-jan-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3633

Thematische lijst

  • Bossen

Dit citeren