Advies betreffende opbrengstderving bij de oogst van ui, veroorzaakt door de aanwezigheid van strandmelde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  95 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De aanleiding van dit advies is een schadeclaim aan de Vlaamse Overheid. De aanklager haalt woekering van strandmelde aan als oorzaak van een verminderde productieopbrengst, waarbij deze plantensoort door kleine rietganzen vanuit het Zwin zou zijn aangevoerd. Op basis van o.a. de ecologie en verspreiding van strandmelde in Vlaanderen, de verbreidingscapaciteit van strandmelde en andere melde- en ganzenvoetsoorten en het foerageergedrag van kleine rietganzen in de Oostkustpolders, wordt onderzocht of de hypothese van de aanklager gegrond is. Hierbij wordt tevens nagegaan of verwarring met verwante plantensoorten of verbreiding door andere ganzensoorten mogelijk is.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 31-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2249

  Thematische lijst

  • Schadebeheer (beheer)
  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Flora

  Dit citeren