Advies betreffende peilbuisgegevens van het Torfbroek naar aanleiding van werken uitgevoerd door Aquafin

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1723 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2010 vonden rioleringswerken plaats in de onmiddellijke nabijheid van het natuurreservaat Torfbroek. Dit gebied heeft een voor Vlaanderen uitzonderlijke flora en is uiterst gevoelig voor verandering van grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Tijdens de zomer werd een sterke daling van de grondwaterpeilen in het reservaat vastgesteld. Op basis van o.a. representatieve meetreeksen van peilbuizen wordt in dit advies nagegaan of de werken impact hebben gehad. Daarnaast wordt aangegeven of de werken tijdens de uitvoering kunnen gemonitord worden en worden aanbevelingen gegeven over technieken en modaliteiten om de effecten van bemaling in dergelijke kwetsbare systemen te beperken. Tot slot gaat dit advies na vanaf wanneer onomkeerbare effecten o
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-jan-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2423

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Grondwater
  • Verdroging
  • Beheer
  • Beheer van water

  Dit citeren