Advies betreffende spontane takbreuk bij bomen

Peter Roskams (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2478 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur en Bos meldt in de zomer van 2018 verschillende gevallen van afbrekende takken bij gezonde bomen (o.a. bij zomereik). Er liggen momenteel drie schadegevallen voor, waarbij de afgebroken takken schade hebben veroorzaakt. Takbreuk wordt hoofdzakelijk gelinkt aan stormweer, maar bij de recente voorvallen was dit niet het geval. Het ANB vraag zich af of deze takbreuk te wijten kan zijn aan de extreme droogte van de voorbije maanden en zo ja, of dit fenomeen specifiek is voor bepaalde boomsoorten?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-okt-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3717

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Flora

Dit citeren