Advies betreffende vismigratie bij de bouw van een gemaal tussen het Groot Schijn en het Albertkanaal

David Buysse (Hoofdauteur), Lieve Vriens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4505 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse Milieumaatschappij plant de bouw van een pompgemaal op het Groot Schijn nabij het Albertkanaal te Antwerpen. In het voorontwerp is voorzien dat dit gemaal 4 schroefpompen, 2 vijzels en 1 noodpomp (schroefpomp) zou bevatten. De voorziene klassieke schroefpompen zijn bijzonder dodelijk voor vissen. Dit advies bespreekt de opties die mogelijk zijn om het gemaal visvriendelijk in te richten om zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse vismigratie mogelijk te maken en zodoende mortaliteit van vissen en in het bijzonder van paling te voorkomen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-nov-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3046

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vismigratie
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren