Advies betreffende vismigratie bij een noodpompgemaal aan het Camerlinckxcomplex te Oostende

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1835 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een groot deel van de polders ten Z en ZW van Oostende ontwatert via het Camerlinckxcomplex. Dit gebeurt meestal gravitair bij laag tij. Bij hevige neerslag wordt gebruik gemaakt van noodpompen om het water ook bij hoogtij te kunnen afvoeren. In dit advies wordt de schadelijkheid van het pompgemaal voor paling besproken en worden oplossingen aangereikt om het knelpunt passeerbaar te maken in stroomafwaartse richting. Het complex vormt ook een knelpunt voor de stroomopwaartse migratie van glasalen vanuit zee naar de polderlopen. De problematiek van stroomopwaartse migratie van glasaal verschilt echter sterk van die van sterfte bij zilverpaling door pompgemalen en wordt hier slechts beperkt besproken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-nov-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2995

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vismigratie
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren