Advies betreffende vogeltrek stilstandregeling voor windturbines op basis van voorspellingen en actuele metingen met behulp van militaire radars en weerradars

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

233 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om de impact van windturbines op trekvogels tijdens de trek te milderen wordt door studiebureau’s voorgesteld om een stilstandregeling te voorzien waarbij tijdens gunstige omstandigheden voor vogeltrek de windturbines stilgelegd zullen worden. Hiervoor worden volgende websites gebruikt waarop informatie te vinden is over vogeltrekintensiteit in de vorm van radarmetingen, waarschuwingen en een voorspellingsmodel:- https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html - http://www.flysafe-birdtam.eu/ De windturbines worden dan stilgelegd als de trekintensiteit een bepaalde score bereikt. Het ANB vraagt nu advies waarbij ze wil weten of die informatiebronnen betrouwbaar zijn en of deze informatiebronnen gebruikt kunnen worden om effecten van windturbines effectief te milderen.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 11-dec-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3725

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Versnippering
  • Windenergie
  • Vogels

Dit citeren