Advies betreffende voorstel van begrazingsbeheer langs het kanaal Gent-Brugge tussen Bierstal- en Lobrug

Andy Van Kerckvoorde (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1131 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een landbouwer heeft interesse om (delen van) de bermen langs het kanaal Gent-Brugge (linkeroever tussen het Duivelsputgemaal en de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie) te Nevele en Lovendegem en/of langs het Afleidingskanaal van de Leie (rechteroever tussen de spoorovergang te Landegem tot de kruising met het kanaal Gent-Brugge) te Nevele, te laten begrazen of te maaien. In dit advies wordt een ecologisch onderbouwd begrazingsschema uitgewerkt voor het bermtraject tussen Bierstal- en Lobrug, waarbij rekening wordt gehouden met natuurwaarden en beheervoorstellen aangegeven in vroegere rapportages.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mei-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2539

  Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren