Advies betreffende weidevogelbeheer

Koen Devos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  111 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Nederland bestaat er een gedragscode voor weidevogelbescherming. De bijhorende documenten maken melding dat bepaalde soorten baat hebben bij een goed maaibeheer. De vermelde soorten zijn kievit, grutto, wulp, tureluur, scholekster en nog enkele kleine eendensoorten. Dit advies gaat na of deze soorten ook in Vlaanderen tot het weidevogelbeheer behoren en of er eventueel nog andere soorten belangrijk zijn. Er wordt ook nagegaan welke grondbroeders aanwezig zijn in de Vlaamse weiden en akkers waarop een maaibeheer wordt uitgevoerd.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 18-mei-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2302

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soortenbeleid

  Dit citeren