Advies betreffende wijzigingsvoorstellen op het INBO-rapport IR.2010.11

Luc Denys (Hoofdauteur), Willy Huybrechts, Sophie Vermeersch

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1884 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2006 stelde de Vlaamse overheid een structuurvisie op om de planologische bestemming van het Bos van Aa te realiseren. Op vraag van de technische werkgroep ’Bos van Aa’ maakte het INBO een voorstel tot inrichtingsplan op, waarbij de noodzakelijke ecologische aspecten van de oorspronkelijke visie werden gerespecteerd, maar tegen een lagere kost. Op dit inrichtingsplan werden door een bedrijf, actief in het Bos van Aa, wijzigingen aangevraagd met betrekking tot de dimensionering van de vijvers en het gebruik van zand als afdeklaag. De voorgestelde wijzigingen beïnvloeden de habitatcondities en ecologische potenties van het gebied. In dit advies worden een aantal opmerkingen op de voorgestelde wijzigingen geformuleerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-jan-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2474

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren