Advies betreffende wildschade te Zandvoorde (Oostende)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  190 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Aanleiding van dit advies vormt de melding van schade aan teelten op drie percelen gelegen te Zandvoorde(Oostende). In kader van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten wordt nagegaan door welke watervogelsoorten de schade op de betreffende percelen veroorzaakt kan zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de teeltvoorkeur, het schadebeeld, de periode en de geografische ligging van de percelen, in combinatie met de beschikbare telgegevens.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 31-mrt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2511

  Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Faunaschade

  Dit citeren