Advies bij de antwoorden op het advies betreffende de passende beoordeling "Maes Orgelveld LV" te Aalter

Johan Neirynck (Hoofdauteur), Willy Huybrechts, Toon Van Daele

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1756 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op 7 februari 2013 gaf het INBO advies (INBO.A.2013.2) bij de passende beoordeling die gemaakt werd voor de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning voor een rundveebedrijf gelegen aan Orgelveld te Aalter. Het bedrijf ligt op 240 m van de Markettebossen en op 300 m van de Kraenepoel. Beiden werden aangeduid als Habitatrichtlijn- en VEN-gebied. De opstellers van de passende beoordeling formuleerden enkele aanvullingen en opmerkingen bij dit vorige advies. In dit advies worden deze aanvullingen en opmerkingen doorgelicht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-apr-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2926

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren