Advies bij de effectbeoordeling ‘complex project nieuwe zeesluis Zeebrugge - Kleiputten van Heist’

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1689 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor het complex project ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’ is een strategische milieubeoordeling van de verschillende alternatieven en varianten gemaakt. Voor het alternatief ‘Verbindingsdok’ bestaat een leemte in de kennis. Bij dit alternatief verwacht men een afname van de grondwaterdruk (brak water) in de Kleiputten van Heist. Het advies geeft antwoord op de volgende vragen: - Kan een verlaging van de kweldruk de lokale natuurwaarden negatief beïnvloeden? - Kan deze verlaging geremedieerd worden via een bevloeiing met zeewater uit het nabijgelegen verbindingsdok? - Wat zijn dan de gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van dit gebied?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-sep-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3590

Thematische lijst

  • Zeebrugge
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Havens
  • Watervogels
  • Broedvogels

Dit citeren