Advies bij de herziening van bijlage 1 van het Soortenbesluit

Luc De Bruyn (Hoofdauteur), Dirk Maes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1717 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Naar aanleiding van een herziening van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, geeft dit advies aan welke soorten(groepen) best opgenomen worden onder categorie 1 van bijlage 1 om zo in aanmerking te komen voor een formeel beschermde status.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3319

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Beleid

  Dit citeren