Advies bij de opmaak van het beheerplan voor het traject tussen Gent en Brugge van het Kanaal Gent-Oostende

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

535 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) zet in op de multifunctionaliteit van haar waterwegen met aandacht voor ecologie en landschappelijke impact erlangs. In dit kader streeft DVW naar een ecologisch beheer van de bijhorende dijken. Een studiebureau heeft een ontwerprapport uitgewerkt voor het traject tussen Gent en Brugge van het Kanaal Gent-Oostende. De stuurgroep vraagt hierover advies. In dit advies beschrijven we tien trajecten waarvoor een natuurgericht maaibeheer prioritair is. We geven concrete maaibeheervoorstellen en gewenste inrichtingsmaatregelen. Ook aandachtspunten en goede-praktijk-maatregelen bij maaibeheer, graasbeheer en beheer van houtige vegetaties komen aan bod. Ten slotte motiveren we waarom voor dit traject een natuurbeheerplan nodig is en een groenbeheerplan niet voldoet.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-okt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3937

Thematische lijst

  • Kleine landschapselementen
  • Beheer van natuur

Dit citeren