Advies bij de passende beoordeling betreffende het plan-MER: Provinciaal RUP 'rechteroever jachthaven Nieuwpoort'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1875 Downloads (Pure)

Uittreksel

In functie van het plan-MER 'rechteroever jachthaven Nieuwpoort' (PL0178) heeft een studiebureau een passende beoordeling gemaakt en deze ter goedkeuring aan de Vlaamse overheidsadministratie voorgelegd. We gingen na of de passende beoordeling steunt op de meest actuele informatie wat betreft de habitats en fauna die door het project beïnvloed kunnen worden en of de daaruit getrokken conclusies gerechtvaardigd zijn. Waar nodig werden suggesties ter verbetering voorgesteld.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-sep-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3597

Thematische lijst

  • IJzer
  • Vissen
  • Fauna
  • Slikken en schorren
  • Estuaria
  • Zee- en kustvogels
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Kust en Estuaria
  • Vogels

Dit citeren