Advies bij de realisatie van een deponie in twee voormalige kleiputten te Schelle

Jo Packet (Hoofdauteur), Luc Denys, An Leyssen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1719 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Schelle liggen twee voormalige kleiputten die zich spontaan ontwikkeld hebben na stopzetting van de ontginning. De eigenaar heeft de intentie om in beide putten een deponie te realiseren. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil voorwaarden opleggen om de waterkwaliteit te garanderen en voldoende kwalitatief leefgebied voor rugstreeppad en bepaalde vogelsoorten te ontwikkelen. De doelhabitats zijn open diep water, met in de oeverzones rietvegetaties, wilgenstruweel en open pioniervegetaties i.f.v. rugstreeppad. We geven advies over de te behouden waterdiepte, wateroppervlakte, vorm van het waterlichaam, de afwerkingslaag en waterbodem i.f.v. de doelsoorten, doelhabitats en waterkwaliteit. Hiertoe worden eerst de huidige situatie en de kenmerken en potenties van diepe plassen beschreven.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-aug-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3799

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Amfibieën en reptielen
  • Vogels
  • Stilstaande wateren

Dit citeren