Advies bij de uitgebreide nota natuur van het windturbinepark 'Beverdonk' te Grobbendonk

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  874 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor een gepland windpark in Grobbendonk is een uitgebreide nota natuur opgemaakt, die de mogelijke impact op vogels en vleermuizen onderzoekt. In dit advies wordt nagegaan of de natuurtoets voldoende informatie bevat om de effecten van het turbinepark te kunnen beoordelen en of de conclusies voldoende betrouwbaar zijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-aug-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2989

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren