Advies bij een aangepast ontwerp voor de aanleg van een fietspad langs de Weiman-en Koebrugstraat te Sint-Niklaas en te Stekene

Koen Van Den Berge (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1616 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langsheen de Weimanstraat liggen de bossen Heirnissen en de Fondatie van Boudelo. Men wenst er nu een fietspad aan te leggen. Omdat er al tien jaar lang de zeer zelfdzame boommarters voorkomen, voorziet men terzelfdertijd de aanleg van verkeersdrempels, vernauwing als snelheidsremmer, bosverbindingen via kroonsluiting van de bomen en de aanleg van een richel als faunapassage onder de brug van de Stekense vaart. In dit advies wordt onderzocht of de voorgestelde wegversmallingen met bosverbinding voldoende kansen kunnen bieden aan de boommarters om veilig aan de overkant te geraken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jun-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2945

  Thematische lijst

  • Versnippering
  • Milieu
  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna

  Taxonomische lijst

  • marterachtigen (Mustelidae)
  • boommarter
  • roofdieren (Carnivora)

  Dit citeren