Advies bij een natuurstudie over een windturbineproject langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1138 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden is een grootschalig windturbinepark gepland. In het kader van het project-MER zijn broedvogel- en vleermuistellingen uitgevoerd. In dit advies gaat het INBO na of de in de conceptnota van het project-MER gemaakte effectbeoordelingen correct en volledig zijn. Daarnaast bekijken we ook of de voorziene milderende maatregelen om betekenisvolle negatieve effecten op vleermuizen en (akker)vogels te vermijden, volstaan en of monitoring na de inwerkingstelling van de turbines wenselijk is.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-okt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3492

  Thematische lijst

  • Windenergie
  • Maatschappij
  • Energie

  Dit citeren