Advies bij een passende beoordeling van een windturbine-project in Beerse

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Uittreksel

Voor de plaatsing van twee windturbines in Beerse werd een passende beoordeling gemaakt door Antea Belgium nv in opdracht van Wienerberger nv en Eneco Wind Belgium. De windturbines komen met de mast op een minimumafstand van ongeveer 125 m tot het noordelijk gelegen Habitatrichtlijngebied ‘Het Blak, Kievietsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ en ongeveer 85 m tot het noordelijk gelegen gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (kortweg VEN) ‘De Kempense Kleiputten’ (Grote Eenheid Natuur; kortweg GEN, onderdeel van het VEN). De wieken komen tot op respectievelijk ongeveer 65 m en 0 m van deze gebieden. Het ANB vraagt nu advies bij de gebruikte methodes en beoordelingscriteria, de conclusies en de voorgestelde milderende maatregelen uit die passende beoordeling.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 20-feb-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3742

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Versnippering
  • Windenergie
  • Buitengebied
  • Vogels

Dit citeren