Advies bij het gidsdocument jacht in Sigmagebieden

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1727 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het scheidingsscenario in het geactualiseerde Sigmaplan betekent dat de natuurprojecten langs de Schelde 100% in functie van natuur moeten worden beheerd. Andere activiteiten, zoals jacht, zijn daardoor niet meer mogelijk of moeten minder intensief worden. Omdat niet alle habitats en leefgebieden even verstoringsgevoelig zijn, kan door diversificatie tussen habitats een vorm van jacht behouden worden. Het gidsdocument 'jacht in Sigmagebieden' zoekt per natuurtype naar de jachtvorm die een zo goed mogelijk compromis is tussen de ecologische aandachtspunten en het kunnen verderzetten van jacht. In dit advies gaat het INBO na of er onderscheid is tussen de natuurtypes ‘Bos’ en ‘Verbost slik en schor’ wat betreft verstoringsgevoeligheid.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-nov-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3626

Thematische lijst

  • Schelde
  • Jacht (maatschappij)
  • Maatschappij

Dit citeren