Advies bij het voorontwerp van het MER windturbines Maldegem-Eeklo

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1735 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs de N49 in Kaprijke, Eeklo en Maldegem worden 20 windturbines gepland. De projectzone is een zoekgebied dat in aanmerking komt voor het plaatsen van windturbines. De turbines worden ingeplant, soms enkel ten noorden van de snelweg, soms als een dubbele rij, parallel aan de N49. Drie windturbines worden in het noordwesten ingeplant langs het Schipdonkkanaal. Er is een ontwerp van project MER voorgelegd. Dit advies geeft aan of de effecten op vogels en vleermuizen in de ontwerp-MER voldoende onderzocht zijn, of de methodiek volstaat om correcte conclusies te trekken, en welke elementen nog dienen onderzocht of aangevuld te worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-apr-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3430

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Windenergie
  • Maatschappij
  • Energie
  • Vogels

  Dit citeren