Advies i.h.k.v. de opmaak van een soortenbeschermingsprogramma voor de knoflookpad in Vlaanderen

Joachim Mergeay (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1957 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van het Soortenbesluit wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de knoflookpad ontworpen. Een te lage genetische diversiteit binnen de bestaande populaties vormt mogelijk een knelpunt voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van deze soort. De Vlaamse overheid wil meer inzicht verwerven in hoeverre de Vlaamse populaties aan genetische verarming lijden. Dit advies geeft uitleg bij de stelling dat de populaties van knoflookpad quasi zeker sterk genetisch verarmd zijn en bespreekt de analysemethoden om de genetische diversiteit te bepalen. Tevens wordt bekeken of een kweek- en uitzetprogramma een oplossing kan zijn om de resterende populaties genetisch te versterken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-mei-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3139

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Herintroducties
  • Soorten
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Amfibieën en reptielen
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren