Advies in het kader van artikel 23.1° van het Jachtvoorwaardenbesluit voor de jacht op patrijs in 2021

Thomas Scheppers (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1607 Downloads (Pure)

Uittreksel

De gewone jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende WBE als aan twee voorwaarden is voldaan. Een ervan is dat gedurende de drie voorgaande kalenderjaren een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte. In 2021 werd een gestandaardiseerd telprotocol uitgerold om het aantal broedkoppels objectief te meten. Na analyse van de gegevens zijn er twee categorieën van WBE’s waarvoor volgens het Agentschap Natuur en Bos niet gegarandeerd kan worden dat het patrijzenbestand gunstig is om jacht in 2021 toe te laten. Het INBO geeft hier advies bij de beslissing om de jacht op patrijs in 2021 te sluiten in de twee bovengenoemde categorieën van WBE’s.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-sep-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4236

Thematische lijst

 • Jacht (soortenbeleid)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Soortenbeleid
 • Jacht (maatschappij)
 • Fauna
 • Ecosysteemdiensten (=ESD)
 • Akkervogels
 • Beheer
 • Beheer van fauna
 • Jacht (sectoren)
 • Sectoren
 • Maatschappij
 • Wild (jacht)
 • Vogels

Dit citeren