Advies m.b.t. beheerovereenkomst faunavoedselgewas en integratie soortenbeschermingsprogramma's grauwe kiekendief en hamster

Anny Anselin (Hoofdauteur), Rémar Erens, Robin Guelinckx, Koen Van Den Berge

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1531 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Zowel voor grauwe kiekendief als voor hamster zijn soortenbeschermingsprogramma’s in opmaak. Voor beide soorten valt het meeste van hun leefgebied in intensief landbouwgebied. Daarom kunnen beheerovereenkomsten met landbouwers een belangrijke manier zijn om gunstig leefgebied te creëren. De huidige instrumenten die hiervoor ter beschikking staan, zijn nog voor verbetering vatbaar om optimaal aan de ecologische noden van deze soorten te voldoen. Vanuit de betrokken actoren was er ook vraag naar afstemming tussen maatregelen voor hamster, grauwe kiekendief en akkervogels
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3249

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Akkervogels
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Graslanden
  • Beleid
  • Soortherstelprogramma's
  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Biotopen
  • Vogels
  • Akkers en tuinbouw
  • Broedvogels
  • Soortenbeschermingsplan

  Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)
  • hamster

  Dit citeren