Advies met betrekking tot de grondwaterhuishouding in het natuurreservaat Oude Landen en omgeving i.k.v. het project-MER “Ongelijkgronds vertakkingscomplex Oude Landen te Ekeren”

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1684 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor het spoorwegproject “Ongelijkgronds vertakkingscomplex Oude Landen te Ekeren” werd in november 2019 een project-MER opgesteld (PR3151) door Arcadis in opdracht van TUC RAIL. In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag werd er advies verleend door o.a. het ANB op het project-MER (kenmerk 19-224718). Het ANB is van oordeel dat de bespreking voor de effectgroep biodiversiteit ontoereikend is op een aantal aspecten. In een memo van 10 juli 2020 van de hand van Arcadis wordt specifiek ingegaan op het aspect “verdroging” ten gevolge van de ingrepen van het project Oude Landen (vnl. de uitgraving van het parkgebied is hiervoor relevant). In die nota stellen ze nog enkele vragen die in voorliggend advies aan bod komen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-aug-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3993

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Transport
  • Beheer van water
  • Overstromingsgebieden
  • Vernatting

Dit citeren