Advies met betrekking tot het actueel relevant potentieel leefgebied van enkele weidevogels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

36 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de grutto, graspieper, roodborsttapuit, wulp, tureluur en paapje heeft het INBO i.k.v. dit advies kaarten gemaakt van het zogenaamd ‘actueel relevante potentiële leefgebieden’ voor deze soorten.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 7-jun-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3693

Thematische lijst

  • Akkervogels
  • Kleine landschapselementen
  • Graslanden
  • Vogels
  • Akkers en tuinbouw
  • Broedvogels

Dit citeren