Advies met betrekking tot translocatie van veldkrekel in het Dijleland

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1721 Downloads (Pure)

Uittreksel

De veldkrekel is een bedreigde diersoort die typisch is voor een aantal habitats van de Europese Habitatrichtlijn. Ze is van belang voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van die habitats. De soort komt vnl. voor in de Antwerpse en Limburgse Kempen, maar ook in Vl.-Brabant zijn er enkele geïsoleerde en bedreigde relictpopulaties. Om de soort van regionale extinctie te behoeden, is een translocatieproject opgezet. Een kweekprogramma leverde nimfen om uit te zetten op geschikte locaties in het Dijleland. In 2020 zou het proces van vangst, kweek en uitzetting herhaald kunnen worden. Zo kan de genetische variatie van de populatie op de locaties van uitzetting verhogen. Hieraan voorafgaand wenst het Agentschap voor Natuur en Bos advies over een aantal genetische aspecten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-dec-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3823

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soorten
  • Insecten

Dit citeren