Advies op het ontwerp plan-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1696 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het INBO geeft advies bij een ontwerp-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West. In dit advies wordt onder meer stilgestaan bij de doelstellingen, alternatieven, waterhuishouding, de biologische waardering, de passende beoordeling, de vismigratieknelpunten, verzilting en de milderende maatregelen uit het ontwerp-MER.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-feb-2009

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.1880

  Dit citeren