Advies over argumenten in het beroep tegen de milieuvergunning voor windturbines in de Maatheide in Lommel

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1130 Downloads (Pure)

Uittreksel

In 2016 werd een project-MER en bijhorende passende beoordeling gefinaliseerd voor 16 geplande windturbines in de Maatheide in Lommel. Om betekenisvolle effecten op vogels en vleermuizen te vermijden, werd in het MER een aangepast plan uitgewerkt voor 8 windturbines, inclusief het nemen van milderende maatregelen tijdens de exploitatie van het windpark. Uiteindelijk werd een vergunning aangevraagd voor 7 windturbines. De Vlaamse overheid verleende een milieuvergunning voor de exploitatie van deze windturbines. Er werden twee beroepschriften ingediend tegen deze beslissing. In dit advies gaat het INBO na in welke mate de argumenten met betrekking tot vogels en vleermuizen uit de beroepen wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-sep-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3601

Thematische lijst

  • Windenergie
  • Energie

Dit citeren