Advies over bacterievuurresistente meidoornsoorten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1198 Downloads (Pure)

Uittreksel

In 2016 zijn er meer bacterievuurinfecties waargenomen op meidoornhagen en fruitbomen. Dit is vooral een probleem voor de professionele fruitteelt. De aanplant van uitheemse resistente meidoornsoorten rond professionele fruitplantages werd als mogelijke oplossing naar voren gebracht. Het betreft Crataegus phaenopyrum en Crataegus Succulenta Jubilee. Vooraleer de aanplant van deze soorten toe te laten is er meer kennis over hun eigenschappen en de voor- en nadelen met betrekking tot biodiversiteit vereist. In dit advies wordt nagegaan of deze uitheemse resistente soorten al dan niet een evenwaardig alternatief voor inheemse soorten kunnen vormen. Het advies bevat tevens een risicoanalyse waarin de potentiële risico's van een mogelijke introductie beoordeeld zijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3550

Thematische lijst

 • Exoten (beheer van natuur)
 • Processen
 • Soortenbeleid
 • Ruimte
 • Kleine landschapselementen
 • Beheer van natuur
 • Controle van invasieve soorten
 • Exoten (beheer)
 • Buitengebied
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Biotopen

Dit citeren