Advies over bejaagbaarheid van patrijs naar aanleiding van de gestandaardiseerde voorjaarstelling van 2022

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

772 Downloads (Pure)

Uittreksel

Wildbeheereenheden moeten jaarlijks de voorjaarsstand van patrijs in hun werkingsgebied rapporteren in een wildrapport. Sinds 2021 moet dat gebeuren volgens een gestandaardiseerde methode. Voordien was dat niet het geval. Hierdoor was niet gekend op welke wijze en met welke nauwkeurigheid de gerapporteerde aantallen bepaald werden. In enkele jachtterreinen werden in 2022 veel lagere dichtheden gerapporteerd dan in 2021. In dit advies gaat het INBO na wat mogelijke oorzaken hiervan zijn en wat dit zegt over de mogelijke toestand van patrijs in de betreffende gebieden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-jul-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4451

Thematische lijst

 • Jacht (soortenbeleid)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Soorten en biotopen
 • Soortenbeleid
 • Afschotstatistieken
 • Fauna
 • Ecosysteemdiensten (=ESD)
 • Akkervogels
 • Sectoren
 • Beheer van fauna
 • Vogels
 • Jacht (sectoren)

Dit citeren