Advies over boomsoorten en herkomstkeuze in habitattype 91E0

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1811 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De boomsoorten zwarte els en wilg nemen in het Natura 2000 habitattype 91E0 (Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior) een belangrijke positie in. Bij deze boomsoorten bestaat er een verscheidenheid aan variëteiten en herkomsten. In dit advies wordt nagegaan welke herkomsten in aanmerking komen voor de ontwikkeling van dit habitattype en welke randvoorwaarden of ruimtelijke differentiaties hierbij eventueel van belang zijn. Naast de ecologische aspecten wordt ook gekeken naar het bosbouwkundig aspect.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-okt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2975

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Habitats
  • Bosplantsoen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren