Advies over bosgeelster in het gestroomlijnd landschap Molenbeek -Serskampse beek

Wouter Van Landuyt (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

86 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het actieprogramma van het project Gestroomlijnd Landschap Molenbeek-Serskampse beek zijn een reeks van soortenbeschermingsacties opgenomen. Een van de doelsoorten betreft de bosgeelster die slechts hier en daar in het projectgebied voorkomt. Aangezien dit een uiterst zeldzame soort is in Vlaanderen wil de provincie Oost-Vlaanderen graag weten hoe de populaties langs de Molenbeekvallei kunnen uitbreiden. In het advies schetsen we de (regionale) verspreiding, en ecologie van de soort en de lokale bedreigingen. Tenslotte formuleren we enkele aanbevelingen voor de bescherming en het herstel van de lokale populaties.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 29-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3770

Thematische lijst

  • Flora
  • Soortherstelprogramma's
  • Herintroducties

Dit citeren