Advies over data(sets) inzake natuurlijk milieu, vegetaties en soorten

Frederic Piesschaert (Hoofdauteur), Lieve Vriens, Marc Pollet, Dirk Maes

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2170 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft bij vergunningsaanvragen advies aan de vergunningverlenende overheden. Het agentschap beoordeelt in dat kader de (verscherpte) natuurtoetsen en de passende beoordeling of voert ze zelf uit. Hiervoor moet het ANB zicht hebben op de actuele situatie op vlak van het natuurlijk milieu. De focus ligt op beschermde vegetaties, Natura-2000-habitats en –soorten, soorten van het Soortenbesluit en Rode Lijst-soorten. Het agentschap wenst een overzicht van gevalideerde datasets die hiervoor beschikbaar zijn. Dit advies bevat een overzicht van beschikbare kaartlagen, tools en databanken en we geven per soortengroep aan over welk tijdsvenster de gegevens lopen, wat de resolutie en de toegankelijkheid van de data zijn en hoe ze geraadpleegd kunnen worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3867

Thematische lijst

  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten

Dit citeren