Advies over de aanduiding als Speciale Beschermingszone van het gebied ‘Keiheuvel’ in Balen

Leon Lommaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1709 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2000 deed het Instituut voor Natuurbehoud een voorstel om het gebied Keiheuvel op te nemen als Habitatrichtlijngebied. Na vaststelling van de instandhoudingsdoelen in 2014, werd een procedure gestart bij de Raad van State tegen deze besluiten. In de procedure worden argumenten aangehaald die betrekking hebben op de afbakening van het gebied Keiheuvel. In dit advies wordt aangegeven om welke wetenschappelijke reden het gebied voorgesteld werd als Speciale Beschermingszone.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-okt-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3201

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren