Advies over de aanvaringsrisico’s voor verschillende vleermuissoorten bij windturbines in Vlaanderen

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1837 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Uit buitenlandse literatuur blijkt dat o.a. mopsvleermuis en meervleermuis mogelijke risicosoorten zijn voor aanvaring met windturbines. In dit advies gaat het INBO na of deze soorten in Vlaanderen ook een groter aanvaringsrisico vertonen. We gaan ook na of de vleermuissoorten die typisch in relatief grote aantallen in forten, bunkers, ijskelders, mergelgroeves enz. overwinteren, op die locaties op rotorhoogte vliegen en zo risico lopen op aanvaring met windturbines.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-nov-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3505

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Windenergie
  • Maatschappij
  • Energie

  Dit citeren