Advies over de actuele verspreiding van de habitattypische soorten per SBZ-H deelgebied - deel fauna

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  328 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden instandhoudingsdoelen opgemaakt voor de in Vlaanderen voorkomende Natura2000-habitats. Het globale doel is te komen tot een gunstige regionale staat van instandhouding van de habitats. De regionale staat van instandhouding wordt mee beoordeeld aan de hand van de staat van instandhouding van habitattypische soorten. Als indicator voor de staat van instandhouding en bij het toekomstige beheer van de speciale beschermingszones, is kennis vereist over de huidige verspreiding van deze soorten. In dit advies van het INBO wordt de actuele verspreiding van de habitattypische faunasoorten in de Habitatrichtlijngebieden weergegeven.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 22-jan-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3233

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

  Dit citeren