Advies over de actuele verspreiding van roodborsttapuit, wulp, grutto, graspieper, paapje, tureluur en watersnip in Vlaanderen

Glenn Vermeersch (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1056 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden instandhoudingsdoelen opgemaakt voor boshabitats. De realisatie van deze doelen kan in conflict komen met de ecologische vereisten van vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en biologisch waardevolle weilandcomplexen. Om potentiële conflictsituaties in kaart te brengen, is kennis vereist over de verspreiding van die vogelsoorten. In dit advies wordt de actuele verspreiding van roodborsttapuit, wulp, grutto, graspieper, paapje, tureluur en watersnip in Vlaanderen weergegeven.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 6-nov-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3191

  Thematische lijst

  • Vogels
  • Broedvogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna

  Dit citeren