Advies over de afbakening van een schutkring voor wolvenschade in Noord-Antwerpen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

96 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor particuliere veehouders van kleinvee die bestaande omheiningen wolfwerend maken. Deze middelen zijn enkel voorzien in gemeenten waar wolven actief kunnen zijn en het risico op schadegevallen groot is, het zogenaamde risicogebied. Professionele rundvee- en paardenhouders binnen de risicozone kunnen een tegemoetkoming ontvangen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Sinds 2022 kunnen ook niet-professionele rundvee- en paardenhouders kunnen subsidies ontvangen voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Dit kan enkel binnen een zogenaamde schutkring. In Limburg is al een schutkring afgebakend. Op basis van vastgestelde schadegevallen bij runderen en paarden stellen we in dit advies een afbakening van schutkring in het noorden van Antwerpen voor.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-dec-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4791

Dit citeren