Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1722 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten inzetten in afgebakende gebieden waar landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Dit advies geeft aan hoe en o.b.v. welke criteria beheergebieden kunnen afgebakend worden voor de doelstelling ‘bufferen van kwetsbare, waardevolle natuur’. Voor vier types van verstoring worden een of meer opties voor afbakening voorgesteld en we berekenen tot hoeveel oppervlakte beheergebied iedere keuze leidt. Ten slotte geven we tips voor het beheer van de bufferzones.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-apr-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4140

Thematische lijst

  • Landbouwgebieden
  • Landbouw (maatschappij)
  • Landbouw
  • Beleid
  • Buitengebied
  • Vermesting

Dit citeren