Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor soortenrijk grasland

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1729 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten inzetten in afgebakende gebieden waar landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Dit advies geeft aan of en o.b.v. welke criteria beheergebieden kunnen afgebakend worden voor de doelstelling ‘soortenrijk grasland’. Daarnaast geven we aan hoe de effectiviteit van de beheerovereenkomsten verhoogd kan worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-apr-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4156

Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Landbouw
  • Beleid
  • Graslanden
  • Buitengebied

Dit citeren