1896 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten (BO) inzetten in geselecteerde gebieden waar agrarische activiteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Het advies bevat de actuele, en waar mogelijk, potentiële verspreidingskaarten en soortenoverlapkaarten van een lijst van indicatorsoorten waarvoor BO kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan ervan. Daarnaast geven we een scenario om op basis van deze kaarten en overlays met bestaande en/of geplande actiegebieden prioritaire actiegebieden af te bakenen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3847

Thematische lijst

  • Landbouwgebieden
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Landbouw
  • Graslanden

Dit citeren