Advies over de beoordeling van het verzurende effect op habitats

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

372 Downloads (Pure)

Uittreksel

Wetende dat verzuring niet enkel door stikstofverbindingen wordt veroorzaakt maar ook door zwaveloxiden, vraagt ANB of een aftoetsing aan de KDW-verzuring de (meest) correcte manier is om het effect van verzuring via de lucht te beoordelen. Depositie van NH3, NOx en SOx vormen de voornaamste oorzaak van verzuring via de lucht (zie website VMM). ANB vraagt hoe men dit best kan kwantificeren en beoordelen? Tot slot vraagt ANB dat indien er geen informatie beschikbaar is, welke onderzoeksinspanningen geleverd dienen te worden om hier een antwoord op te voorzien en op welke termijn deze gerealiseerd zouden kunnen worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-nov-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4754

Thematische lijst

  • Verzuring
  • Habitats

Dit citeren