Advies over de berekening van de koolstofvoorraad en de evolutie daarvan in de biomassa van Vlaamse bossen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2038 Downloads (Pure)

Uittreksel

België rapporteert jaarlijks over de emissie van broeikasgassen, waaronder CO2. Een onderdeel van dit National Inventory Report bevat de evolutie van de koolstofopslag in de biomassa van bossen. De voorlopige berekening voor de volgende rapportage wijst uit dat de jaarlijkse koolstofopslag per ha aanzienlijk hoger is in Vlaamse dan in Waalse bossen en ook hoger dan bij de rapportage van 2020. In dit advies worden de verschillen doorgelicht door de resultaten van vijf berekeningswijzen met elkaar te vergelijken. Hieruit blijkt dat zowel de toegepaste methodiek als de gekozen waarden voor het koolstofgehalte en de densiteit van het hout van de boomsoorten een aanzienlijke impact op het berekende resultaat hebben. We adviseren om het effect van de houtdensiteit verder te onderzoeken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jan-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4103

Thematische lijst

  • Bosbouw (sectoren)
  • Bossen

Dit citeren