Advies over de beschikbaarheid van teeltmateriaal van zwarte populier, grauwe abeel en trilpopulier

An Vanden Broeck (Hoofdauteur), Kristine Vander Mijnsbrugge, Marijke Steenackers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1627 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bosbeheerders zijn er zich steeds meer van bewust dat bosaanleg of bosuitbreiding best gebeurt met inheemse soorten, liefst van autochtone herkomst. De vraag naar dergelijk bosplantsoen neemt toe en boomkwekers willen zich ermee bevoorraden. Voor zwarte populier, grauwe abeel en trilpopulier is de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal voor boomkwekers een structureel probleem. Het Agentschap Natuur & Bos wil weten hoe de bevoorrading van boomkwekers verbeterd kan worden. Dit advies geeft een overzicht van welke acties er al ondernomen zijn om de hoeveelheid uitgangsmateriaal te verhogen, hoe er nog meer aanbod gecreëerd kan worden en hoe deze soorten best vermeerderd worden. De kwekers kunnen het uitgangsmateriaal dan zelf vermeerderen onder bepaalde voorwaarden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-jan-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4287

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Bosbouw (sectoren)
  • Bosplantsoen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Taxonomische lijst

  • populier (Populus spp.)

Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

  • België

Technologisch

  • bosbouwtechnologie

Vrije trefwoorden

  • forest reproductive material

Dit citeren