Advies over de biologische waarde van enkele percelen tussen de Beeldekensgatstraat, de Achterstraat en de Tervuursesteenweg in Tervuren

Desiré Paelinckx (Hoofdauteur), Martine Van Hove

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1826 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een verkavelingsaanvraag heeft de projectontwikkelaar vragen over de biologische waarde van enkele percelen in een woongebied te Tervuren. Het advies geeft duiding bij de kartering van de Biologische Waarderingskaart (toestand 2001) en gaat na in hoeverre er sprake kan zijn van ‘historisch permanent grasland’. Via luchtfoto-interpretatie wordt de evolutie van de betreffende percelen tussen 1990-2013 besproken. Ten slotte wordt de kans dat er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn ingeschat.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jun-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3159

  Thematische lijst

  • Struwelen
  • Geografisch en beleid
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Graslanden
  • Biotopen
  • (Peri-)urbaan

  Dit citeren